Registratie integriteitsschendingen

Tijdens de VNG Gemeentedagen is het landelijk model ‘Registratie integriteits­schendingen openbaar bestuur en politie’, gepresenteerd. Het model is opgesteld door het ministerie van BZK samen met VNG, IPO, UvW en de politie. Zij gaan overheidsorganisaties stimuleren met dit nieuwe model te werken. Dit in aansluiting op de bestuursakkoorden met VNG en IPO waarin is afgesproken dat alle gemeenten, provincies en ministeries in 2011 hun integriteitsschendingen zullen registreren.