Artikel 12-gemeenten (2009-2012)

Het volgende overzicht bevat het aantal gemeenten dat in de jaren 2009 tot en met 2012 een beroep doet of heeft gedaan op een aanvullende uitkering en het bedrag van de verstrekte aanvullende uitkeringen (x euro 1.000).

2009

2010

2011

2012

Aantal gemeenten

4

4

4

4

Artikel 12-uitkering

27.889

23.145

21.378

31.273

* raming

Vervolgens worden in de onderstaande tabel de
artikel 12-gemeenten die in 2009 tot en met 2012
een aanvullende uitkering hebben aangevraagd
(dan wel toegekend gekregen) nader uitgewerkt.
De rapporten kunt u downloaden door op het
rapport te klikken.

Gemeente

2009

2010

2011

2012

Boskoop

Prov. verslag
Beschikking
Toelichting beschikking

Prov. verslag
Beschikking
Toelichting beschikking

Lelystad

Deze gemeente ontvangt sinds 1987 de zogenaamde ICL-bijdrage via artikel 12 als compensatie voor de extra kosten voor de door het Rijk gekozen fysieke structuur van Lelystad (ruime opzet) én achterblijvend inwoneraantal. Hierdoor valt Lelystad niet onder het gebruikelijke artikel 12-regime dat wordt gekenmerkt door een gezondmakingsproces. De ICL-bijdrage is in opdracht van de minister van BZK geëvalueerd. Dit heeft geresulteerd in een inspectierapport. Zie naar aanleiding daarvan: reactie gemeente Lelystadreactie provincie Flevoland en advies Raad voor het Openbaar Bestuur.

Loppersum

Aanvraag
Prov. verslag
Inspectierapport
Reactie
Prov. advies
Advies Rfv
Beschikking

Aanvraag
Prov. verslag
Inspectierapport
Reactie
Prov. advies
Advies Rfv
Beschikking

Aanvraag Prov. verslag

Aanvullende uitkering cf. beschikking 2010 

Prov. verslag

Aanvullende uitkering cf. beschikking 2010

Ouderkerk Aanvraag
Prov. verslag
Inspectierapport
Reactie
Prov. advies
Advies Rfv
Beschikking
Boarnsterhim

Aanvraag
Prov. verslag
Tussenrapport
Inspectierapport
Reactie
Prov. advies
Advies Rfv
Beschikking

Aanvraag
Prov. verslag
Inspectierapport
Reactie
Prov. advies
Advies Rfv
Beschikking

Aanvraag
Prov. verslag
Inspectierapport
Reactie 1
Reactie 2
Prov. advies
Advies Rfv
Beschikking

Millingen aan de Rijn

Aanvraag
Prov. verslag
Tussenrapport
Inspectierapport
Reactie 1
Reactie 2
Prov. advies
Advies Rfv
Beschikking

Aanvraag
Prov. verslag
Inspectierapport
Reactie
Prov. advies
Advies Rfv
Beschikking