Publieksonderzoek naar beeldvorming over visserij

Onderzoek waaruit onder andere blijkt dat natuur en milieu centraal moeten staan bij de ontwikkeling van visserijbeleid. Onderzoek is onderdeel van de maatschappelijke consultatie over visserijbeleid.