Rapport Geen Deuren maar Daden, nieuwe accenten in het Nederlands drugsbeleid

Adviesrapport van de Adviescommissie Drugsbeleid, getiteld “Geen deuren maar daden”. Met het uitbrengen van dit rapport adviseert de commissie of een herijking van (onderdelen van) het Nederlandse drugsbeleid aangewezen is en doet de commissie op basis van de gevormde inzichten aanbevelingen in de vorm van scenario’s aan de Nederlandse regering voor een vanuit breed sociaal-maatschappelijk, nationaal en internationaal perspectief toekomstbestendig Nederlands drugsbeleid.