Leefbaarheid door de tijd

Dit rapport biedt onder meer inzicht in de omvang en ontwikkeling van de leefbaarheidsproblematiek in Nederland.

Sinds 2008 beschikt het ministerie van VROM over de Leefbaarometer: een instrument waarmee de leefbaarheidsontwikkelingen in de tijd gevolgd kunnen worden (www.leefbaarometer.nl). De Leefbaarometer brengt leefbaarheid in beeld voor alle woongebieden in Nederland, waarbij ingezoomd kan worden tot op het niveau van woonblokken.

Met de Leefbaarometer is voor het eerst nauwkeurig inzicht verkregen in leefbaarheid tot op straatniveau, over een periode van 10 jaar. Het ministerie van VROM heeft daarom de onderzoeksbureaus Atlas voor Gemeenten en Rigo gevraagd om te onderzoeken hoe de leefbaarheid zich in de afgelopen 10 jaar heeft ontwikkeld.