Senioren op de woningmarkt

Op tal van beleidsterreinen heeft de vergrijzing aandacht gekregen en zijn maatregelen overwogen en genomen. Op het vlak van het wonen ? waar deze rapportage op is gericht - is de voornaamste uitdaging om de voorwaarden te scheppen voor adequate huisvesting van de ouderen in de komende decennia. Deze studie schetst de dominante trends in het woongedrag van opeenvolgende generaties ouderen en mogelijke consequenties van de vergrijzing van de bevolking voor de woningmarkt.
Lees ook de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer. (pdf, 44 KB)