Werken met scenario’s,risicobeoordeling en capaciteiten in de Strategie Nationale Veiligheid

Scenario’s Nationale Risicobeoordeling 2008/2009

Dit is de herziene leidraad methode van de strategie nationale veiligheid. Doel van de leidraad is:

  • het beschrijven van de gebruikte methode van scenario-ontwikkeling, nationale risicobeoordeling
    en capaciteitenanalyse;
  • het vastleggen en motiveren van gemaakte keuzes;
  • het bieden van een handleiding voor mensen die met de strategie nationale veiligheid werken.

Deze leidraad maakt voor mensen die met de strategie nationale veiligheid werken duidelijk hoe deze methode werkt. Zij dient als basis voor de opstellers van incidentscenario’s en voor wie de nationale risicobeoordeling en de capaciteitenanalyse uitvoeren in 2009 en later.