Samenvatting Aan de slag met sterke vrouwen in het koninkrijk

Er zijn twee onderzoeken uitgevoerd rond het thema ‘versterking van de positie van de alleenstaande moeder’. Het gaat om een sociaal-historisch en empririsch onderzoek “Vrouwen van de Nederlandse Antillen, Naar een betere toekomst” en een onderzoek naar beleid en praktijk “Aan de slag met sterke vrouwen in het Koninkrijk”.
Dit is de samenvatting van beide onderzoeken.