Brochure Wat betekent ‘Dijkstal’ voor ú?” gepubliceerd

In de rechtspositie van de politieke ambtsdragers van de decentrale overheden is onlangs veel veranderd als gevolg van de zogenaamde “Dijkstal”-wetgeving. Mede vanwege het overgangsrecht is het complexe materie. Vandaar dat de staatssecretaris van BZK met deze brochure is gekomen om als leidraad te dienen bij de bestudering wat deze veranderingen in de specifieke situatie van de individuele politieke ambtsdrager betekenen. Deze brochure is op 26 april 2010 gestuurd naar de verschillende bestuurscolleges, de griffiers en de hoofden P&O.