Relaties tussen basisregistraties in het geo-Domein - Monitor 1-1-2010

Deze 'Monitor 1-1-2010 van de Relaties tussen basisregistraties in het geo-domein' is een vervolg op het rapport 'Relaties tussen basisregistraties in het geo-domein, samenhang in het stelsel' van 30 november 2007 en het vervangt de Monitor 1-1-2009. In de Monitor wordt een geactualiseerd overzicht gegeven van alle relaties tussen basisregistraties in het geo-domein. Daarnaast worden tijdsplanningen en de stand van zaken van het realiseren van de relaties beschreven. Daarbij wordt ingegaan op bereikte resultaten in 2009 en welke aandachtspunten en activiteiten er daarbij op hoofdlijnen hebben gespeeld.