Actieplan Nederland Open in Verbinding

Het Programmabureau NOiV stimuleerde en faciliteerde in de periode oktober 2008 tot juni 2009 strategieontwikkeling bij de ministeries in het kader van actielijn zeven van het actieplan NOiV. Deze publicatie bevat een actueleweergave van die strategieontwikkeling en belicht de actuele vraagstukken rondom open source software.