De ruimtelijke identiteit van de Nederlandse kust

Landschappelijke identiteit en cultuurhistorie als basis voor de ruimtelijke ontwikkeling van de Nederlandse kust. Eindrapport.