Energieke wegen : Innovatie. Informatie. Inspiratie

Inspiratie-atlas, ontstaan naar aanleiding van de groeiende interesse in en naadzaak voor de inwinning van duurzame energie. Er worden mogelijkheden verkent om de benodigde energie voor de mobiliteit duurzaam in te winnen, waarbij energie uit de weg centraal staat. Laat een zoektocht zien naar kansen en mogelijkheden om deze vorm van energiewinning toe te passen.