Samenvatting discussie-document van de Taskforce Intelligente Netten

De Taskforce Intelligente netten heeft zijn visie 'Op weg naar intelligente netten in Nederland' openbaar gemaakt in een discussiedocument. Daarmee gaat de taskforce de komende tijd de discussie met het veld van stakeholders aan.