De Genietende Groene Tafel - Een pilot-onderzoek naar wat goed eten en drinken binnen de zorgsector kan opleveren

Verslag van het onderzoek dat plaatsvond op twee verpleeghuislocaties. Het onderzoek is gefinancierd door het ministerie van LNV en is samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opgezet.