Social Return bij het Rijk

In het evaluatieonderzoek van de ‘pilots’ en eerdere aanbestedingstrajecten waarin social return is toegepast (cases) is enerzijds gekeken naar de praktische uitvoerbaarheid van social return en anderzijds naar de aanbestedingstechnische en organisatorische effecten van de toepassing van social return. Het onderzoek is uitgevoerd door TNO.