Rapport Staatscommissie Grondwet

Rapport van de Staatscommissie Grondwet, dat gewijd is aan de vraag of de Grondwet op onderdelen zou moeten worden aangepast. Op 11 november 2010 overhandigde de voorzitter van de Staatscommissie Grondwet, mevrouw Wilhelmina Thomassen, het advies van de Staatscommissie aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Veiligheid en Justitie.