Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 2010

Beeld van hoe de financiële crisis voor het ondernemingsklimaat in Nederland heeft uitgepakt in vergelijking met andere landen. In het rapport wordt zichtbaar op welke punten de uitgangssituatie van Nederland beter of slechter was toen de financiële crisis zich aandiende. - Januari 2011.