Gebruik geo-viewers binnen de overheid

Onderzoek van BZK naar het gebruik van geo-viewers bij de overheid. Ook het beleid en de rol van de rijksoverheid komen aan de orde.