Juryrapport Jos Brink Prijs

De jury van de Jos Brink Prijs 2011 is gekomen tot een eensluidend advies over wie in haar ogen deze 'Regeringsprijs voor homo-emancipatie' verdient. In dit juryrapport leest u meer.