Een punt op de horizon

Aanzet voor een intersectoraal Businessplan Biobased Economy. Dit document is de aanzet voor een gezamenlijk businessplan voor de transitie naar een Nederlandse biobased economy (BBE). Daarin willen de 6 topsectoren chemie, agrofood, tuinbouw en uitgangsmaterialen, logistiek, energie en water hun inspanningen bundelen om de leidende rol van Nederland in de transitie naar een duurzame samenleving verder vorm te geven.