Mogelijke effecten intensieve veehouderij op gezondheid omwonenden

In dit rapport wordt ingegaan op de mogelijke relatie tussen de nabijheid van intensieve veehouderijbedrijven en de gezondheid van omwonenden.