Rapport Drugs in Lijsten

Rapport van de expertcommissie lijstensystematiek Opiumwet (commissie Garretsen). Deze commissie is ingesteld door het voormalige kabinet en had als opdracht verschillende scenario’s uit te werken voor de lijstensystematiek van de Opiumwet. Een beleidsreactie op dit rapport aan de Tweede Kamer volgt deze zomer.