Kwaliteit in verscheidenheid

Om het hogeronderwijsstelsel gereed te maken voor 2025 is een koerswijziging nodig. In deze strategische agenda ‘Kwaliteit in verscheidenheid’ staat een pakket van maatregelen om dit te bewerkstelligen.