De eenvoud en complexiteit van Opbrengstgericht Werken

De eenvoud en complexiteit van Opbrengstgericht Werken - Analyse in opdracht van de Kenniskamer van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap door Adrie Visscher & Melanie Ehren, Vakgroep Onderwijsorganisatie en -management, Universiteit Twente.