Responsplan Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding

Het Responsplan Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding (NPK) is een deelplan van het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten (NCS). Het Responsplan richt zich op de responsfase van stralingsincidenten. Het bevat onder andere een beschrijving van ongevalsscenario's bij verschillende objecten en de uitgangspunten voor de bestrijding ervan in Nederland.