De Tweede Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen

De Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen (NPM-2010) is de tweede studie naar de omvang en aard van mishandeling van kinderen en jeugdigen van 0-17 jaar in Nederland. Kindermishandeling is in deze studie omschreven als alle (psychische of fysieke) verwaarlozing en geweldpleging tegen kinderen en jeugdigen door of vanwege hun ouders of andere verzorgers.