Factsheet eerste rapportage Kinderpornografie

In deze factsheet worden de belangrijkste bevindingen en inzichten summier weergegeven. Daarbij wordt de richting naar een integrale aanpak voorgesteld. Ook wordt aan de hand van enige geruchtmakende zaken met betrekking tot seksueel geweld tegen kinderen toegelicht dat kinderpornografie een steeds prominentere rol speelt bij dit geweld. Achterin deze factsheet vindt u een schema met de aanbevelingen. Rechts zijn de belangrijkste aanbevelingen uitgewerkt in concrete acties, waarbij tevens voor de hand liggende actoren zijn benoemd.

Factsheet eerste rapportage Kinderpornografie (PDF | 12 pagina's | 633 kB)