Bijlage 2 Waterbedeffecten van het wijkenbeleid

Rapport 'Waterbedeffecten van het wijkenbeleid', 2008-2010 (eerste herhalingsmeting), opgesteld door RIGO Research en Advies.