Rapport 'Advies aan OCW over een effectieve subsidieregeling voor onderhoud aan rijksmonumenten'

Rapport ‘Advies aan OCW over een effectieve subsidieregeling voor onderhoud van rijksmonumenten’ van bureau Arcadis in samenwerking met bureau Hylkema Consultants. Onderzocht is hoe het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim) in 2013 verbeterd zou kunnen worden.