Leidraad voor identificatie en bescherming van hoogrisicogroepen

Rapport van de Gezondheidsraad over identificatie en bescherming van hoogrisicogroepen op alle beleidsterreinen rond volksgezondheid.