Denken over Dieren - dier en ding, zegen en zorg

Dit rapport beschrijft de hedendaagse publieke opvattingen over de omgang met dieren en benoemt thema’s in de verschillende dierpraktijken waarvoor veel maatschappelijke aandacht is en hun verwachte ontwikkeling in de komende 20 jaar.