Wanneer worden de maatregelen genomen die het openbaar vervoer toegankelijk maken?

Termijnen waarop OV-voorzieningen toegankelijk moeten zijn voor mensen met een functiebeperking die zelfstandig kunnen reizen.