TEEB-rapport: Groen, gezond en productief

Het rapport ‘Groen, gezond en productief’ bevat een verkenning van kosten en baten van natuur voor gezondheid op basis van 2 wetenschappelijke studies.

Naast een casus in Amsterdam wordt een doorkijk voor Nederland gegeven. Opvallend in deze studie is dat natuur naast verlaging van ziektekosten een aanzienlijke verlaging betekent voor vermeden arbeidskosten.