Actualisatie Trajectnota / MER Noord Oostelijke Verbinding

In 1998 is onderzoek gedaan naar een nieuwe noordoostelijke spoorverbinding voor goederenvervoer. Onderzocht is of de conclusies uit het milieueffectrapport (MER) uit 1998 ten aanzien van de effecten op geluid, trillingen en externe veiligheid aangepast moeten worden op basis van de huidige inzichten. Uit het onderzoek blijkt dat deze effecten anno 2012 niet wezenlijk anders zullen zijn. En dat de aanleg van een dergelijke nieuwe spoorlijn nu €3 tot 5 miljard zou kosten.