Lange termijn perspectief spoorgoederenvervoer

In het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) is uitgegaan van een bepaalde mate van groei van het goederenvervoer per spoor in de komende jaren. Onderzocht is of de prognoses uit PHS nog kloppen met actuele ontwikkelingen en nieuwe inzichten. Ook is gekeken of de verwachte groei leidt tot capaciteitsproblemen op het spoor in de verdere toekomst (tot rond 2040).