TNO rapport Van spoor naar binnenvaart

Dit rapport bevat de resultaten van onderzoek naar de mogelijkheden om voor een deel van het goederenvervoer per spoor tussen Nederland en Duitsland de binnenvaart en kustvaart als alternatief te gebruiken. Dit in verband met de beperkte capaciteit op de Nederlands-Duitse grensovergangen. Inzet van binnenvaart en kustvaart blijkt beperkt mogelijk.