Variantenbeschrijving voor de passage Zutphen-Hengelo

Dit rapport geeft een globale technische en geografische beschrijving van de 4 tracévarianten voor het goederenvervoer per spoor tussen Zutphen en Hengelo die in de nu lopende m.e.r.-procedure voor de Goederenroutering Oost-Nederland worden onderzocht.