Buurtparticipatie en leefbaarheid

In het rapport Buurtparticipatie en leefbaarheid wordt de samenhang tussen leefbaarheid en buurtparticipatie in beeld gebracht.  Met buurtparticipatie wordt  onder andere bedoeld: meedoen in de wijk; participeren aan buurtactiviteiten, het doen van vrijwilligerswerk in de buurt, bijdragen aan de leefbaarheid in de buurt .  

Buurtparticipatie blijkt een positieve invloed  te hebben op de ontwikkeling van leefbaarheid. Dit verband is niet te zien in wijken met een ‘extreme uitgangspositie’: een (zeer) negatieve of juist een zeer of uiterst positieve leefbaarheid.

De positieve invloed van buurtparticipatie op de ontwikkeling van de leefbaarheid lijkt vooral  samen te hangen met de sociaal stabiliserende invloed van participatie: er ontstaat een sociaal netwerk en sterkere binding met de buurt en daardoor minder snelle doorstroming in een buurt.