Outcomemonitor Wijkenaanpak Tweede Voortgangsrapportage

In dit rapport wordt de stand van zaken en de ontwikkeling van de 40 aandachtswijken beschreven.

Outcomemonitor Wijkenaanpak Tweede Voortgangsrapportage (PDF | 567 pagina's | 5,3 MB)