Cultuur in cijfers 2012

Tabellen met financiële en prestatiegegevens van instellingen die onderdeel uitmaken van de culturele basisinfrastructuur 2009-2012 over de jaren 2005, 2009, 2010 en 2011.