Werkdocument "De (r)evolutie van de (i)Samenleving"

Dit document is tot stand gekomen in het kader van de verkenning van de directie B&I, ministerie van BZK, naar de betekenis van ontwikkelingen en trends in de samenleving voor de iOverheid. In deze verkenning staat de vraag centraal of de iOverheid klaar is voor de iSamenleving.