Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw

In dit rapport wordt vanuit het privaatrecht onderzocht hoe de kwaliteitsborging in het bouwproces verbeterd kan worden. Dit gebeurt langs twee lijnen, die van de controle die traditioneel de taak was van Bouw- en Woningtoezicht en langs de lijn van de bepalingen inzake de onrechtmatige daad en het overeenkomstenrecht.