Nederlands Nationaal Hervormingsprogramma 2013

Het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) is een jaarlijkse rapportage aan de Europese Commissie in het kader van het Europees Semester van economische en budgettaire beleidscoördinatie.