Veilige wereld, veilig Nederland - Internationale Veiligheidsstrategie

In dit rapport worden de gevolgen van de veranderingen in het internationale speelveld voor Nederland en de Nederlandse (veiligheids) belangen in kaart gebracht.