Herkennen van archeologische vondsten uit waterbodems: en hoe daarmee om te gaan

RWS Water Verkeer en Leefomgeving, RWS Zee en Delta en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben een informatieboekje uitgebracht over het herkennen van en het omgaan met archeologische vondsten die onverwachts worden aangetroffen bij werkzaamheden op zee of de binnenwateren. Voor dergelijke objecten geldt een wettelijke meldingsplicht.