Protocol stranding levende grote walvisachtigen

Dit protocol vormt het beleidskader voor het omgaan met strandingen van levende, grote zeezoogdieren. Er wordt een taakverdeling in genoemd voor betrokken organisaties. Ook wordt een wetenschappelijk onderbouwde grens aangegeven tot wanneer een reddingspoging nog zin heeft.

In 2017 is aan aangepaste versie hiervan verschenen.