Actieplan Open overheid

Dit actieplan beschrijft de acties die op dit moment al zijn bepaald voor de komende twee jaar. Achtergrond bij dit actieplan is de visie Open overheid.