Cultuur in Beeld 2013

Dit rapport presenteert de omvang, kenmerken en bereik van de culturele sector.

Er is aandacht voor de maatschappelijke waarde van cultuur, cultuureducatie en -participatie, de economische ontwikkelingen in de culturele sector en de prestaties van instellingen die subsidie ontvangen van het Rijk en de andere overheden.