Beleidskader sportevenementen

Via dit beleidskader wil VWS bijdragen aan het naar Nederland halen en organiseren van toonaangevende en intrinsiek aansprekende internationale sportevenementen en deze ook maatschappelijk zo goed mogelijk benutten.

In maart 2015 is van dit Beleidskader een nieuwe versie verschenen.